+36 30 742 9550 info@agropremium.hu

AKG – Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés igénybe vétele

Az AKG fő céljai

A támogatás fő céljai a vidéki területek fenntartható fejlődésének támogatása, a környezet állapotának megőrzése és javítása, a mezőgazdasági eredetű környezeti terhelés csökkentése, környezetvédelmi szolgáltatások biztosítása, a természeti erőforrások fenntartható használatán alapuló mezőgazdasági gyakorlat erősítése. Kiemelten kívánja továbbá támogatni a biodiverzitás megőrzését a természetes életkörülményeik között (a gazdaságban), a természet, a víz, és a talaj védelmét a termőhelyi adottságoknak megfelelő termelési szerkezet kialakításával, a környezettudatos gazdálkodás és fenntartható tájhasználat kialakításával.

Sikeresen pályázó gazdálkodók figyelmébe

A támogatás céljai között vannak olyan témakörök, melyek a esetében a szerves trágya felhasználás – szemben a műtrágyával – releváns lehet:

  • a vidéki területek fenntartható fejlődésének támogatása
  • a környezet (talaj és víz) állapotának megőrzése és javítása a termőhelyi adottságoknak megfelelő termelési szerkezet kialakításával
  • a mezőgazdasági eredetű környezeti terhelés kiküszöbölése, megelőzése
  • a természeti erőforrások fenntartható használatán alapuló mezőgazdasági gyakorlat erősítése
  • a biodiverzitás megőrzése a természetes életkörülményeik között
  • a környezettudatos gazdálkodás és fenntartható tájhasználat, tájgazdálkodás kialakításával
  • a minőségi élelmiszer előállítás elősegítése környezetkímélő gazdálkodási módszerek ösztönzésével.

A felhívás kódszáma: VP-4-10.1.1.-15. Azon gazdálkodóknak, kiknek pályázata 2015. végén a következő 5 éves periódus tekintetében pozitíven került elbírálásra, érdemes bővebben tájékozódni a lehetőségekről. Pályázat szövegének forrása: www.palyazat.gov.hu

Archívum

Kategória

  • Nincs kategória